ZAPA - ARCHITEKCI

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 .
TEATR MUZYCZNY im. DANUTY BADUSZKOWEJ w GDYNI - rozbudowa

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JÓZEFA CHMIELA


 
elewacja główna - od strony wejścia do budynku elewacja od strony Nowej Sceny
 

Projekt rozbudowy budynku teatru przewiduje między innymi powiększenie widowni Dużej Sceny z 693 do 1070 miejsc, rozbudowę foyer, budowę Nowej Sceny dla 300 widzów. Wraz ze 150 miejscami w Sali Kameralnej w rozbudowanym teatrze trzy sceny pomieszczą łącznie ponad 1500 osób. Powierzchnia użytkowa zwiększy się z 14 tys. m2 do 19 tys. m2.
Przebudowa i rozbudowa istniejącego gmachu Teatru Muzycznego od linii przebiegającej wzdłuż portalu sceny głównej, w stronę ul. Armii Krajowej, do granicy linii zabudowy wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, polegają na:
a) rozbudowie widowni Sali Głównej – powiększenie widowni przystosowanej dla 690 widzów do wielkości odpowiedniej dla 1 070 widzów. Planuje się także stworzenie dodatkowych 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych, z możliwością zamienienia ich, w sytuacji gdy są nieużywane, na 48 miejsc. Powiększone zostanie foyer Sali Głównej, hallu szatniowego oraz bufetu dla widzów, odpowiednio do potrzeb powiększonej Sali Głównej;

powierzchnia użytkowa: 19 000 m2


PROJEKT: 2009 r.
REALIZACJA: od 2010 r.


Autor architektury:
prof.dr inż.arch. JÓZEF CHMIEL

 

 
b) stworzeniu nowej Sali Kameralnej dla 300 widzów, w tym 204 miejsc na parterze i 96 na balkonie. Zaprojektowano oddzielny hall wejściowy, szatniowy oraz foyer dla tej Sali, z możliwością łączenia ich z foyer i hallem szatniowym Sali Głównej. Projektuje się Salę o możliwości zmiany pola gry scenicznej, poprzez zastosowanie teleskopowych trybun, składanych wraz z fotelami.Przewiduje się przebudowę wszystkich wymaganych dla tego typu obiektu instalacji, wraz z wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, oświetleniem technologicznym, instalacją dźwiękowego systemu ostrzegania, elektroakustyką, itp.
W efekcie realizacji projektu, liczba osób korzystających rocznie z oferty Teatru zwiększy się z 112 209 w roku 2008 do 174 232 w roku 2014 – pierwszym roku po zakończeniu realizacji inwestycji.
Dzięki kompleksowej przebudowie istniejących ciągów komunikacyjnych, oraz podjazdu do budynku Teatru, obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach inwalidzkich będą mogły uczestniczyć w spektaklach prezentowanych zarówno na Sali Głównej, jak i na Sali Kameralnej.
   

 
widownia Dużej Sceny  widownia Nowej Sceny 
 

» powrót do strony Pracowni

 
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości